Cerpen Bahasa Banjar Terbaik

Tihang Bamata Malingan

Cerpen karya Arya PatjayaMarfuah duduk di tangah rumah sambil maningadah ka atas mancangangi kasaw lawan ri’ing. Mandam inya. Hari parak pukul sawalas. Kikilirian banyu matanya. Banyu mata Marfuah lilih mambasahi pipinya nang dempem, nang kaya bangkak. Satutumat dipusutnya lawan buncu tapih. Satutumat basisingan. Bahunya nang lamak bagarak-garak.

Marfuah nang baumur 48 tahun, sudah ba-anak-ba-cucu, tatangis rumahnya dimasuki maling, padahal hanyar satangah tahun digana-i. Maling masuk jalan lalungkang, di-burnya lalungkang nang-itu.

Biar siapa haja gin tatangis lamun tipi bakalir 20 inci, kipas angin, radiu tip kumpu nang ganal, amas 30 garam, lawan duit tangah dua juta dicuntan maling.’’

Marfuah bapandir bagarunum sambil bapandir basisingan, dipusutnya banyu mata nang masih ada di pinggir hidung.

Tamandam saurangan Marfuah limbah tuhuk manangis. Kaganangan sawaktu inya handak ba-ulah rumah. Ba-ulah rumah. Ba-ulah rumah ni kada sambarangan pang. Paribasanya cukup lawan sarat.Panghalat gasan panulak maksud urang babuat jahat. Panulak bala, nang kaya ka-api-an.

Pakakas  gasan ba-ulah rumah tu saraba pilihan, saraba harat. Tumatan di bawah sampai ka atas, pilihan samuaan.  Kukurangan pilihan, ditangguh-akan pulang lawan dukun. Galam gasan pandal haja gin nang ganal-ganal, kujur-kujur, bilang kadada wada-annya tu pang. Hadap rumah haja musti ditangguh-akan jua lawan dukun. Limbah–itu tihang, tihang musti nang kada ba-mata malingan.

Kabalujuran banar pang si Basri ba-ulah rumah jua, tapa-imbai, batatai ha-pulang. Nang ngarannya ba-sapupu ba-dua, kuitan badangsanak, kada kawa ma-nyingkir-nyingkir lagi tu pang Basri lawan pamuntungan si Marfuah nang-ini.

Marfuah ni pina handak bahaharatan, tagal Basri kada hakun malawani. Basri ni urangnya kada katuju lamun pina handak bahaharatan. Inya babarang haja, kada tapi kicuh, kada cakah kaya marfuah.

Mamilih tihang haja si Basri nang-ini kada tapi aci banar. Tapilih nang ba-mata-malingankah, pingkurkah, inya babarang haja. Galam tukaran Basri pina saraba kada baik, ujar Marfuah. Dasar Marfuah, urangnya panyambatan, pawadaan lawan ampun urang. Tagal, lamun ampun rang tu baik, jangan harap inya mamuji. Kaya itu pang Marfuah. ‘’Urang tahuan haja samuaan.

‘’Mun kulawani pandiran Marfuah ni, sama-ai bungulnya aku.’’ Ujar Basri dalam hati.
‘’Barapa ikam manungkar tihang nang-ini, Bas?’’
‘’Tiga puluh ribu sabatang.’’

Marfuah manjapai-japai ka-tihang nang ditakun-akannya tadi.

"Larangnya, Bas."
"Saitu pang Aku manukar, parasaku kada larang-ai."
"Iii............., Abahnya Khairiyah lima blas ribu haja manungkar."

Ujar Marfuah sambil kada baranai tangan. Limbah-itu ba-ucap pulang inya.

‘’Pina kada tapi kujur banar, Bas-lah ampun ikm ini.’’
Kaya itu pang tukaranku. Aku mandiami rumah ni samantara hidup haja, kada salawasan jua.’’

Basri manyahuti pina mangkal. Tagal kada mangarti haja Marfuah. Inya kada paham kalu urang  tasinggung. Dasar Marfuah kada baparasaan. Kada bisa mahihinam-akan ka diriya.

Aaa........., tihang ikam nang-ini bamata-malingan, Bas-ai.”
Iyakah? Biar haja, kada-papa jua.”

Basri manyahuti kada tatahu muha. Inya kada tapi handak mahiani lagi.

“Bas...., baik hurup-akan atawa nungkar ba-asa, ganti lawan nang kada bamata-malingan!”
“Mangganti? Duitnya dipapalar-akan gasan nang lain.”
“Hurup-akan, Bas-ai!”
“Urang kada hakun lagi pang.”
“Hakunnya ikam, Bas?”
“Biar haja nang-itu.”
“Naaa....., Ikam kaina ngalih, Bas-ai. Rumah ikam ni kaina salawas-lawasnya pasti dimasuki maling. Baik diganti, kaina aku mahutangi duit mun ikam kada baduit manukar.”

Marfuah bapandir cucurucus. Maka pina sumbung. Piragah handak mahutangi duit. Liwar tasinggungnya tu pang Basri. Bacari akal-ai Basri supaya kawa maninggal-akan Marfuah, nyaman kada mandangar lagi pamuntungan Marfuah.

‘’Naaah-ikam-ai, kada ingat aku. Aku handak ka Pasar lima manukar paku kasaw’’
 
Badadas Basri mangalunyur maninggal-akan Marfuah. Tagana Marfuah mancangangi Basri. Padahal inya handak haja lagi mamandiri Basri.

Kada lawas datang Asan.

‘’Ka mana Basri tadi, Mar...?”
“Ka Pasar Lima, manukar paku kasaw, jar-nya. Iya-am, Basri tu batutukar pina saraba sadikit. Duitnya tu pang pas-pasan handak ba-ulah rumah.”
“Ikam pang barapa manyadia-akan duit, banyaklah?” Asan batakun lawan Marfuah.
“Bah....., aku ni kulir-aiyah, balabihan lagi.”

Cakah banar pamandiran Marfuah, panyunyugihnya-ha.
Asan batunduk malihati tihang ampun Basri. Umbah-itu inya baduduk bakurinah sambil ma-angkat-angkat hujung tihang.

“Bagusnya lah tihang pun Basri ni.’’
“Bagus nang-apa? Kada kujur nitu, bamata-malingan ha pulang. Nih...., nih malihatlah?
Marfuah mamadah-akan lawan Asan, pina takulibi muntungnya.
“Sudah-ai kupadah-akan, tagal inya kada ma-asi, kada tatahu.”
“Jaka aku, kulihat-akan haja, kada ampunku jua.” Jar, Asan.
“Kada nyaman kada mamadah-akan, nang ngarannya basapupu.’’

Baparak Marfuah ka tihang. Dipingkutinya puting tihang nitu.

“Coba tu, San, dangar-akan aku manjantik hujung di sini.
Kadangaran lah di situ?”

Baparak-ai Asan. Diparak-akannya talinga ka puting tihang sabalah kanan. Marfuah manjintik puting tihang sabalah kiri.

“Kadangaranlah, San?”
“Kadangaran-ai.”
“Manalintinglah, San?”
“Kada.”
“Hen....., iya kalu, bujur kalu, jar-ku? Ingat-akan haja, kada lawas pang rumah Basri ni pasti dimasuki maling.”
“Ikam ni, pina pasti banar.”
“Naaa......, ingat-akan haja, kaina!”
“Uma....., nang kaya Tuhanlah ikam ni Marfuah.”
“Nah-ikam-ai, kadanya kaya itu pang, San-ai, ni tahulah ikam San, nang-ini-ni ujar urang bahari tu banyak nang mati bakaramat.’’
“Dasar jua pang, Marfuah nang-ini.” Jar Asan dalam hati sambil manggaru kapala nang kada gatal.
Garaaaaatakk..........., bunyi pidal sapida tasantuk lawang.

Takalipik Marfuah nang rahatan ta-ungut, mangalamun. Inya ma-ungut-akan bakas kamalingan
samalam.
Lakinya datang di wadah urang nang bakas manangguh-akan pakakas gasan ma-ulah rumahnya dahulu.

“Masih hajalah ikam ta-ungut, umanya?”
“Ulun masih sangkal haja lagi.”
“Kada usah disangkal-sangkal-akan lagi, Umanya-ai!”

Hinip satumat Marfuah. Dicanganginya laki nang hanyar datang. Limbah-itu ba-ucap pulang inya.

Kaya apa, abahnya? Sudahkah pian takun-akan, siapa malingnya, ka mana inya mambawa, sudah dijualnyakah?”

Barinting tatakunan Marfuah. Kada tahu lagi tu pang inya lawan laki hanyar datang, balum taduduk bujur, lagi manggahmukuh. Kalu pang handak maambi-akan banyu putih. Kada. Handak banar lakas tahu habar matan lakinya.

“Anu........... Umanya-ai, sidin garing, sidin kawa baduduk, kada kawa bapandir, jadi kada kawa bapa-apa-apa-ai aku.”
“Umalah......, kaya apa yu?”
“Biar ha, umanya-ai. Hilang-hilang-ai, kada rajaki kita.”
“Aku supan banar lawan Basri.”
“Kanapa garang?”
“Aku mamadah-akan tihang rumahnya bamata-malingan.”
“Limbah-itu pang?”
“Jar-ku, rumah ikam nang ini kaina dimasuki maling.
Sakalinya ampun kita nang dimasuki maling, abahnya-ai.’’

Tahinip badua laki-bini. Hari sudah pukul satangah satu.
Kadangaran suara Basri qomat di rumahnya. Nang ngaran batatai rumah, kadangaran-ai.

“Ada haja Basri di rumahnya, abahnyalah?”
“Iih.., hari ini Ahad kalu, kada mangajar pang inya.”

Kada lawas Marfuah bajalan ampah ka luar, ditutupnya lawang bagamat. Babulik inya ka dalam manunti’i lakinya. Di dalam hati inya bapandir.

“Kaya apakah kaina kalu aku tatamu basri?”


Kertak Hanyar, 1999
Karya:  Arya Patjaya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel